Pensiunea Totu Bun Salciua De Jos
Situata în inima Munþilor Apuseni în satul Sub Piatrã, comuna Sãlciua de Jos, aproape de platoul Bedeleului se aflã Pensiunea Totu 'Bun într-un cadru natural unic, înconjuratã de rezervaþii naturale, cascade, pãduri, peºteri, stânci, case ºi